• Przyjaźń i zaufanie
  • Poznawanie świata
  • Przedszkolna edukacja
Nasze atuty

Komfortowe warunki pobytu dziecka w placówce

Nowoczesne wyposażenie i zabawki z atestami

Monitoring, wysoki poziom bezpieczeństwa dzieci

Mało liczne grupy i domowa atmosfera

Troskliwe nauczycielki wspierające rozwój maluchów

Długie godziny otwarcia przedszkola

Tropiciele, Tczew
Słyszeliście już nowinki?
Hej chłopaki, hej dziewczynki!
Wstawać raźno, słonko świeci
Już przedszkole wita dzieci
Będzie zabawa i śmiechu wiele
To wszystko dla Was mali
"Tropiciele"!